nike air max  Apostes Esportives - InfoBet

Apostes Esportives

Apostes Esportives

Les apostes esportives són una activitat lúdica consistent en un pacte entre dues o més persones que arrisquen una quantitat de diners sobre el resultat d’un esdeveniment esportiu incert. Donat que els resultats esportius depenen de l’habilitat dels esportistes, i no de l’atzar, les apostes esportives es diferencien del jocs d’atzar.

Hi ha tres tipus de travesses

  • Apostes a tant fix:Les apostes a tant fix són aquelles que es fan sobre un resultat, quedant determinada prèviament la quantitat que s’ha de guanyar.
  • Apostes mútua:Sistema de travesses multitudinari on els diners de totes les apostes van a parar a un fons comú que es reparteix entre els guanyadors de manera proporcional a la quantitat apostada per cada jugador. La cotització de l’aposta no és fixa, si no que varia a mesura que nous apostadors fan les seves apostes. Aquest és el sistema adoptat en la majoria d’hipòdroms i cànodroms d’arreu del món, o en el joc de la quiniela
  • Apostes Calcuta:A les curses de cavalls, sistema pel qual es subhasta el dret a apostar per un cavall en concret. Els diners recaptats entre tots els pujadors constitueixen el premi.

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora