nike air max  Avís legal - InfoBet

Avís legal

Avís legal

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de EcoJocsAtzar. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia.

EcoJocsAtzar no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Fundació.

Els anunciants i patrocinadors amb els que EcoJocsAtzar pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Fundació.

Propietat intel·lectual i industrial

Els textos compresos dintre d’aquest lloc web es presenten amb la llicència de creative commons
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgualAixo permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial.

No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

La resta de continguts, incloent-hi  imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de EcoJocsAtzar, si no s’especifica el contrari. D’entre els que pertanyin a EcoJocsAtzar, alguns poden ser oferts sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

Tots aquells altres continguts dels quals EcoJocsAtzar no en sigui la titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

EcoJocsAtzar no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

EcoJocsAtzar es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que EcoJocsAtzar ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor

EcoJocsAtzar eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

 

Limitació de la responsabilitat

EcoJocsAtzar no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora