nike air max  Quintuple Plus - InfoBet

Quintuple Plus

Quintuple Plus

El Quíntuple Plus és una aposta hípica gestionada per la SELAE, basada en preveure el resultat de les cinc carreres de cavalls. El seu nom es deu a les 5 carreres, a més del plus que és encertar també el segon classificat de la cinquena carrera.

El preu de cada aposta es de 1 euro.

En cada aposta s’han de seleccionar 6 cavalls(un per cada carrera i el cinquè de la última carrera). Cada número és correspon amb el assignat a cada un dels cavalls participants en cada una de les cinc carreres. Els números guanyadors es corresponen amb el cavall guanyador de cada una de les carreres i amb el segon que arribi la meta en la cinquena carrera.

Existeixen dos opcions principal per participar en una Quiniela

  • Administració de loteria oficial: Loterias y Apuestas del Estado, té una xarxa de més de 10.000 punts de venta físics on pots trobar la teva butlleta oficial per jugar.
  • Jugar mitjançant algun servei de gestió de loteria: Existeixen diferents gestors de loteria online mitjançant els quals pots participar. Aquests gestors cobren un petit import per el servei que realitzen.

 

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora