nike air max  Lototurf - InfoBet

Lototurf

Lototurf

Es un joc d’atzar gestionat per SELAE. És una combinació de sorteig de loteria de números i una aposta hípica. El joc consisteix en seleccionar 6 números dins de una taula de 31 números i un cavall. Al validar la aposta s’afegirà un número aleatori del 0 al 9 corresponent al reintegrament.

El preu es de 1 euro.

Existeixen dos modalitats de jocs:

  • Simple: Pots jugar com a màxim 6 apostes en una mateixa butlleta. Per jugar una aposta es marquen 6 números del primer bloc i un cavall. Per jugar-ne dos, es marquen sis números en el primer bloc i un cavall i sis en el segon i un cabell, i així successivament.
  • Múltiple: Si vols, pots jugar més de 6 números i més de un cavall en la teva aposta, per això hauràs de marcar aquests exclusivament en el primer bloc de la butlleta. Tingues en compte que com major sigui el número de múltiples més car serà el import de la teva aposta. Podràs jugar un màxim de 10 números i 4 cavalls per aposta

Existeixen dos opcions principal per participar en una Quiniela

  • Administració de loteria oficial: Loterias y Apuestas del Estado, té una xarxa de més de 10.000 punts de venta físics on pots trobar la teva butlleta oficial per jugar.
  • Jugar mitjançant algun servei de gestió de loteria: Existeixen diferents gestors de loteria online mitjançant els quals pots participar. Aquests gestors cobren un petit import per el servei que realitzen.

 

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora