nike air max  ONCE - InfoBet

ONCE

ONCE

El cupó de l’ONCE és la loteria de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, té diferents modalitats: Cupó diari (1,5 €, de dilluns a dijous), Cuponazo (divendres, 2,5 €), Supercupón cap de setmana (diumenges, 2 €) i l’últim a aparèixer el Blego

Cada sèrie consta de 100.000 nombres compresos des del 0 al 99.999

Premis: L’Once destina a premis una quantitat fixa, independentment de la recaptació, que en el cas del Cuponazo és:

1 premi de 6.000.000 € a les cinc xifres i sèrie.
119 premis de 35.000 € a les cinc xifres.
1.080 premis de 600 € a les quatre últimes xifres.
10.800 premis de 60 € a les tres últimes xifres.
108.000 premis de 6 € a les dues últimes xifres.
1.080.000 premis de 2,5 € a l’última xifra (Reintegrament a l’última xifra).

Igual que en el cas de la Loteria Nacional, cal tenir en compte les sèries en joc. Cada sèrie consta de 100.000 nombres compresos des del 0 al 99.999 i en els sorteigs especials es lliura a més un premi especial si coincideix també amb la sèrie.
Per exemple, encertar el “Cuponazo” significa una probabilitat d’1 entre 15 milions (150 seriïs x 100.000 nombres).
El nombre de combinacions possibles augmenta, i amb això la dificultat de portar-nos el premi major si, com diversos mitjans de comunicació van criticar l’any passat, s’emeten més cupons del que realment són venuts, en virtut d’un acord amb el Ministeri de Treball, que establia un topall màxim de repartiment en premis del 55% de la recaptació, la qual cosa deixava oberta la porta a la sobreemisió de cupons.

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora