nike air max  Loteria nacional - InfoBet

Loteria nacional

Loteria nacional

En la Loteria Nacional, a més dels nombres en joc, cal tenir en compte les sèries. En el sorteig setmanal dels dijous s’emeten 6 sèries de 100.000 nombres (00.000-99.999), dels quals 35.450 es porten algun tipus de premi -varis premis “majors”, aproximacions, premis “menors” i reintegraments- mentre que els dissabtes i sorteigs especials com el de la Creu Vermella o el de juliol arriben a les 10 sèries, amb el mateix nombre de premis que els dijous.

En un sorteig dels dijous, la probabilitat que ens toqui un primer premi de 100.000 € és d’1 entre 100.000 (nombre de bitllets diferents) però a més hi ha un premi de 200.000 € per a aquest nombre d’una seriosa determinada, amb el que la probabilitat disminueix a 1 entre 600.000 ( 6 sèries de 100.000 nombres)

Quant al sorteig extraordinari de Nadal, es posen en joc 160 bitllets (1.600 dècims) de 100.000 nombres(des del número 00000 al 99999), dels quals 15.304 es porten premi (9999 reintegraments més 5305 de premis majors),no obstant això, els nombres premiats són menys ja que hi ha nombres que tenen més d’un premi

Així, per exemple, si juguem un bitllet de loteria en el premi de Nadal, la probabilitat que ens toqui el premi major de 4 milions d’euros per bitllet –400.000 euros al dècim– (“el gros”) és d’1 entre 100.000 (1 dividit entre els nombres d’una sèrie perquè totes les sèries tenen els mateixos premis).

About the author

EcoJocsAtzar administrator

joyas de pandora